Thành Đại Lý – quá trình hình thành và phát triển

Thành Đại Lý – quá trình hình thành và phát triển

Vương quốc Đại Lý được thành lập vào năm 937 bởi Đoàn Tư Bình – người đứng đầu dòng họ quyền lực Đoàn thị. Thành Đại Lý cũng được xây dựng từ đó. Vương quốc này đã cai trị được kế tiếp nhau 22 đời vua cho đến năm 1253, khi quốc gia này bị […]