Tên “Cửu Trại Câu” có ý nghĩa gì?

Tên “Cửu Trại Câu” có ý nghĩa gì?

Khu thắng cảnh nổi tiếng Cửu Trại Câu nằm phía bắc ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là khu bảo tồn thiên nhiên – còn gọi là vườn quốc gia thuộc – cũng là khu tự trị, là nơi sinh sống của các dân tộc Khương, Tạng, Tạng A Bá… Sở dĩ khu được gọi […]