Sạn đạo kính ở Trương Gia Giới

Sạn đạo kính ở Trương Gia Giới

Tổ hợp Sạn đạo kính của khu du lịch Trương Gia Giới là một con đường có sàn và lan can làm bằng kính gắn cheo leo trên một đỉnh núi cao. Tổ hợp này là một trong những điểm du lịch cho du khách “trải nghiệm mạo hiểm” nhất trên thế giới. Sạn đạo […]