Phố cổ Trấn Viễn – nơi sơn thủy trùng phùng

Phố cổ Trấn Viễn – nơi sơn thủy trùng phùng

Phố cổ Trấn Viễn (Zhènyuǎn) là một thị trấn nổi tiếng ở huyện Trấn Viễn, phía đông nam khu tự trị Miêu (Miao) tỉnh Quý Châu. Trấn Viễn nằm trên bờ sông Vũ Dương (Wuyang) và được bao quanh bởi những ngọn núi. Con sông đi qua thành phố theo hình chữ “S”.