Những ai ưa “ngao du sơn thủy” phải một lần ghé qua Trương Gia Giới

Những ai ưa “ngao du sơn thủy” phải một lần ghé qua Trương Gia Giới

Những hiệp khách xưa trên giang hồ, ngoài hành hiệp trượng nghĩa, họ còn thường đi “ngao du sơn thủy”, tức tìm đến những nơi có “cảnh sắc hữu tình”, đẹp đến mức con người phải xúc động, để chiêm ngưỡng thỏa thú vui của kiếp người. Đó thường là những nơi “thâm sơn cùng […]