Lầu Đức Thắng Môn ở Bắc Kinh

Lầu Đức Thắng Môn ở Bắc Kinh

Lầu Đức Thắng Môn là cửa ngõ chính phía Nam của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo quan niệm của người xưa, cổng lầu này là cửa thu hút an lành và tài lộc về cho thủ đô. Mỗi lần quốc gia có việc quan trọng, các nguyên thủ thường đi ra theo cổng […]