Lâm viên Sư Tử – văn hóa vườn nổi tiếng của Tô Châu

Lâm viên Sư Tử – văn hóa vườn nổi tiếng của Tô Châu

Lâm viên sư tử là một trong các vườn đại diện cho văn hóa chơi (sắp đặt, tỉa tót) vườn nổi tiếng của Trung Quốc. Sở dĩ vườn có tên Sư Tử là vì khi bước vào ta sẽ gặp nhiều tảng đá và hòn núi (bonsai) có hình thù giống như những con sư […]