Đảo hoa anh đào kiều diễm ở Quý Châu

Đảo hoa anh đào kiều diễm ở Quý Châu

Có đến 500 ngàn cây hoa anh đào ở nông trại Pingba, chúng đồng loạt nở vào tháng 3 và 4 hàng năm, tùy theo tình hình thời tiết. Đây là diện tích trồng hoa do chính phủ Trung Quốc tài trợ nằm thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Nông trại Pingba nằm ở […]