Cáp treo dài nhất thế giới ở Trương Gia Giới

Cáp treo dài nhất thế giới ở Trương Gia Giới

Nếu đã nhắc đến hệ thống cáp treo lên đỉnh Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới, chúng ta sẽ phải nghiêng mình kính nể sự đồ sộ của công trình này, từ đó khâm phục những người đã dày công thiết kế và xây dựng lên nó. Công trình này có những nét rất […]