Miếu thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu

Miếu Nhạc Phi ở Tây Hà, Hàng Châu là miếu thờ vị anh hùng Nhạc Phi – vị tướng lẫy lừng chiến công đời Nam Tống chống quân Kim. Nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch lý thú cho du khách đến tìm hiểu về các danh tướng trong lịch sử Trung Quốc. Nhạc Phi là một viên tướng văn võ song toàn, lại hết lòng tận trung vì đất nước. Ông nổi tiếng vì cả đời đánh trận không thua trận nào.

Về thân thế, từ nhỏ Nhạc Phi đã lĩnh hội được về võ thuận, khí công, binh pháp, chiến thuật, chữa bệnh… Là người cương trực, khẳng khái ông cũng đã hun đúc cho mình tinh thần yêu nước từ thủa thiếu thời, với khẩu hiệu “Tinh Trung Báo Quốc”. Nhạc Phi ra đời tại huyện Thang Âm, Tương Châu, nay là huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam, nhưng vùng đất Hàng Châu mới là nơi ông chiến đấu và mang ơn người anh hùng xuất chúng này.

mieu-tho-nhac-phi-hang-chau-12

Trong cuộc đời suốt 20 năm chinh chiến với quân Kim, Nhạc Phi trải qua 26 trận chưa thua trận nào, nên được phong hiệu là “Thường thắng tướng quân”. Người xưa gọi Nhạc Phi là văn võ mưu trí, có tài năng của Hàn Tín, Bành Việt, Chu Bột, Quán Anh, tác phong của Gia Cát Khổng Minh (Tống sử, “Nhạc Phi truyện”). Mỗi khi bước vào trận chiến, Nhạc Phi đều bàn bạc với cấp dưới của mình, bày mưu tính kế vẹn toàn mới đánh, vì thế mà ông không thua.

Là người kiêu dùng, oai hùng lại tinh anh mưu trí nên dù cho bất ngờ gặp địch, ông và các tướng dưới trường không hề nao núng, người Kim có câu “Bạt núi dễ, đánh quân Nhạc khó”. Ông đã tận trung giúp nhà Tống thu hồi lại vùng lãnh thổ ở phía nam sông Dương Tử và sông Hoài. Thế nhưng, tinh thần tận trung một cách mù quáng cộng với tính cách khẳng khái, cương trực của ông lại bị một vị vua nhà Tống sai lầm phủ nhận.

Tống Cao Tông là một vị vua chỉ biết ăn chơi, hưởng lạc nên tinh thần bạc nhược, hèn nhát. Vua đã nghe lời xúi giục của những quan gian, nịnh thần đứng đầu là tể tướng Tần Cối – kẻ tư thông với giặc Kim – vu oan để hãm hại Nhạc Phi bằng án tử hình. Đến đời Tống Hiếu Tông, sau khi lên ngôi hoàng đế năm 1163, ông đã giải nỗi oan cho Nhạc Phi và dòng họ.

Tống Hiếu Tông còn lấy lễ nghi cải táng lập miếu cho Nhạc Phi tại đất Ngạc, ban hiệu là “Trung Liệt”. Năm Thuần Hy thứ 6 (1179) ban thuỵ là Vũ Mục (đỉnh cao võ tướng). Đến đời vua Ninh Tông, vào năm Gia Định thứ 4 (1211), vua phong tước vị là Ngạc Vương. Ngày nay, Nhạc vẫn là một trong những biểu tượng anh hùng yêu nước, khẳng khái, cương trực, tận trung báo quốc của đất nước Trung Hoa.

Sưu tầm.

Du lịch Hàng Châu, ghé thăm Miếu Nhạc Phi với Anz Travel.