Kỳ vĩ và linh thiêng – Phạn Tịnh Sơn

Phạn Tịnh sơn (梵净山) là một ngọn núi thiêng ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Chữ () có thể đọc là “phạn” hoặc “phạm”, nên gọi là Phạn Tịnh sơn hay Phạm Tịnh sơn đều đúng. Đỉnh cao nhất là đỉnh Phượng Hoàng cao 2.570 mét, đây cũng là điểm cao nhất của dãy Vũ Lăng.

phan-tinh-son-quy-chau-0

Phạn Tịnh sơn có đỉnh núi “đá nấm” nổi tiếng, vì đây là cảnh quan nổi bật hiếm hoi. Khu bảo tồn thiên nhiên Phạm Tịnh sơn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1986, Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2018. Phạn Tịnh Sơn được cho là đạo tràng của Phật Di lặc.

phan-tinh-son-quy-chau-dinh-da-nam-sach-xep

Phạn Tịnh sơn đầu tiên gọi là Tam Sơn Cốc, sau gọi là Cửu Long sơn, rồi Nguyệt Kính sơn… Cuối cùng, từ nhà Minh cho đến nay gọi là Phạm Tịnh sơn. Tên này lấy từ câu “Phạn thiên tịnh thổ” trong Phật giáo, đại ý nói rằng đây là mảnh đất thanh tịnh, thoát tục… Phạn Tịnh sơn cùng với như Nga Mi sơn, Ngũ Đài sơn, Phổ Đà sơn, Cửu Hoa sơn..; là các danh sơn của Phật giáo Trung Quốc.

phan-tinh-son-quy-chau-kim-dinh

Trên núi Phạm Tịnh, người ta có thể thấy thần tích xuất hiện khắp nơi, chẳng hạn như mỏm núi đá hình nấm trên to dưới nhỏ, “vạn quyển sách” mọc tới mây xanh, “cầu Thiên Tiên” bắc ngang giữa trời, “đá Thái tử” hiên ngang bất khuất, cùng với Phật quang, Nguyệt kính, Vân thác nước, Đài thuyết pháp, Đài lư hương, Đài luyện đan, Động Cửu hoàng, Kim bồn…

Sưu tầm.

Du lịch Quý Châu, tham quan Phạn Tịnh Sơn với Anz Travel.